Over ons & onze doelstellingen

Onze doelen

De helft van de Nederlandse volwassenen heeft overgewicht of obesitas. Dat zijn meer dan 6,5 miljoen (!) mensen. Hiervan hebben 2 miljoen mensen obesitas of morbide obesitas. Evenveel als er in de hele provincie Gelderland wonen.

De stichting zet zich in voor preventie, informatievoorziening én wetenschappelijk onderzoek.
De stichting zet zich in voor preventie, informatievoorziening én wetenschappelijk onderzoek. Samen dragen we bij aan het voorkomen als ook het ontwikkelen van effectieve behandelingen van obesitas.

De Nederlandse Obesitasstichting heeft 1 ambitie: deze cijfers moeten naar beneden. Wij zetten ons in om:

  1. De instroom te verkleinen, door het aantal jongeren met obesitas terug te dringen met preventieve maatregelen.
  2. De uitstroom te vergroten, door het aantal volwassenen met obesitas beter te kunnen behandelen.
  3. Nederlanders ten minste 40.000.000 kilogram te laten afvallen

Dit willen we bereiken door:

  1. De kennis over obesitas, de gevolgen, behandeling en preventie ervan vergoten, verbeteren en toepassen.
  2. Financieren en ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek en toepassingen die bijdragen aan onze doelstellingen
  3. Maatschappelijke bewustwording vergroten t.a.v. persoonlijke en maatschappelijke consequenties van obesitas, en hiermee de urgentie van preventie benadrukken.
  4. Voldoende geld ophalen om punt 1, 2 en 3 te realiseren