Overgewicht & Obesitas

Wat kunt u doen tegen obesitas

Mensen met overgewicht leveren vaak een constante strijd met hun gewicht. Welke opties zijn er in deze strijd en wie kan erbij helpen?


Niet alleen in onderzoek maar ook in (overheids)beleid.

Voorkomen is beter dan genezen

De preventie van obesitas verdient prioriteit. Niet alleen in onderzoek maar ook in (overheids)beleid. Verschillende initiatieven proberen de toename van obesitas te remmen. Desondanks worden mensen over de gehele wereld en in Nederland alleen maar zwaarder. Nu is 1 op de 2 volwassen Nederlanders te zwaar. Preventief handelen is hard nodig om de obesitasepidemie te stoppen!

Als je voorkomt dat kinderen te zwaar worden door ze gezonder te laten eten en meer te laten bewegen, voorkom je uiteindelijk een samenleving met zoveel mensen met overgewicht. Verschillende onderzoeken op de kinderopvang en scholen hebben dit al laten zien.

Een voorbeeld van een maatregel die preventief kan werken is het invoeren van gezonde schoolmaaltijden. Dit kan ervoor zorgen dat kinderen overdag al voldoende groenten en fruit binnenkrijgen. Volgens wetenschappelijk onderzoek biedt het terugdringen van overgewicht en obesitas op jonge leeftijd een unieke kans om obesitas ook op latere leeftijd tegen te gaan.

Professionele hulp

Vanaf 2019 wordt de gecombineerde leefstijlinterventie door alle verzekeraars vergoed uit het basispakket. Dit houdt in dat een team van voedings- en bewegingsdeskundigen gaan helpen bij de aanpak van het overgewicht en de bijkomende gezondheidsrisico’s. Zij helpen je dus af te vallen en je gedrag blijvend te veranderen. Er zijn drie programma’s als bewezen effectief bestempeld door het RIVM Centrum Gezond Leven.

De volgende GLI's zijn er:

  • BeweegKuur GLI van Huis voor Beweging
  • CooL (Coaching op Leefstijl) van het experitsecentrum Leefstijlinterventies
  • SLIMMER van de GGD Noord en Oost Gelderland

Alle volwassenen met een BMI van meer dan 30 kg/m2 komen in aanmerking voor een GLI. Ook volwassenen met een BMI van tussen de 25 en 30 die een verhoogd risico op hart- en vaatziekten en/of suikerziekte (type 2) hebben of die een vergrote buikomtrek hebben kunnen een GLI volgen.

Alle GLI’s duren twee jaar waarvan zes maanden tot 1 jaar basisprogramma en een onderhoudsfase.

Alle zorgverzekeraars vergoeden een GLI uit de basisverzekering. Zij mogen zelf kiezen welke GLI zij vergoeden. Voor een GLI hoef je geen eigen risico te betalen. Controleer bij je verzekeraar welke GLI zij vergoeden en de voorwaarden die zij stellen aan de vergoeding.

Wat kan de huisarts doen tegen obesitas?

Veel mensen (volwassenen en kinderen) die hulp willen bij het afvallen komen ook bij de huisarts hiervoor. De huisarts kan overgewicht en obesitas behandelen bij volwassenen met: een BMI van boven de 25 met een ernstig vergrote buikomtrek. Hiernaast kan de huisarts ook mensen met een BMI van boven de 25 + een met overgewicht samenhangende ziekte (o.a. hoge bloeddruk, suikerziekte, slaapapneu, gewrichtsklachten) of vergrote kans op hart- en vaatziekten helpen.

Wat kan een maatschappelijke werker doen tegen obesitas?

De maatschappelijk werk(st)er kan mensen met obesitas helpen bij het in kaart brengen van alle problemen die mogelijk bijdragen aan (het ontwikkelen van) overgewicht. Sommige van deze factoren kan hij/zij samen met u verhelpen.

Wat kan een diëtist/leefstijlcoach doen tegen obesitas?

Een diëtist/leefstijlcoach heeft deskundigheid op het gebied van gezonde voeding. Hij/zij kan mensen helpen om aanpassingen in het voedingspatroon stap voor stap in te passen in dagelijkse leven en haalbare doelen te stellen. Doel van het veranderen van het voedingspatroon kan afvallen zijn, maar ook verbetering van energie, bloeddruk, suikerziekte of wondgenezing. Sommige diëtisten hebben een specifiek aandachtsgebied.

Wat kan een fysiotherapeut/oefentherapeut doen tegen obesitas?

Door overgewicht of blessures kan (beginnen met) sporten niet altijd even makkelijk zijn. De fysiotherapeut kan een trainingsschema afstemmen op de persoon. Bij tegenslagen iets terugschakelen, maar ook de grenzen blijven zoeken en in de gaten houden.

Wat kan een obesitaspoli doen tegen obesitas?

De obesitaspoli biedt hulp bij ernstig overgewicht in de 2e lijn (ziekenhuis) en kan u helpen door samen met u een plan te maken om het overgewicht aan te pakken. Dit gebeurt met hulp vanuit meerdere vakgebieden (fysiotherapie, diëtetiek, interne geneeskunde, eventueel begeleiding van een psycholoog). Opnieuw worden alle mogelijke oorzaken onderzocht evenals alle mogelijke gevolgen. Er zijn diverse ziekenhuizen met een obesitaspoli, onder andere Isala en het St Jansdal. Vraag bij uw huisarts of ziekenhuis in de regio of er een obesitaspoli aanwezig is.

Wat kan bariatrische chirurgie doen tegen obesitas?

Bariatrie is de verzamelnaam voor operaties tegen obesitas. Het kan hierbij gaan om verschillende procedures waarbij de maag verkleind (gastric sleeve) of de maag en darmen omgeleid worden ((omegaloop) gastric bypass, duodenal switch). Denkt u dat een operatie tegen het overgewicht voor u de oplossing kan zijn? Bespreek dit dan eerst met uw huisarts of medisch specialist. Uw huisarts/medisch specialist kan u dan in goed overleg verwijzen. Er zijn verschillende ziekenhuizen die bariatrische operaties uitvoeren. Onder andere het Spaarne Gasthuis in Hoofddorp, het Medisch Centrum Leeuwarden, het Rijnstate en enkele andere ziekenhuizen. Elke ziekenhuis heeft zijn eigen traject ter voorbereiding op de operatie en nazorgtraject.