De Nederlandse Obesitas Stichting samen met het bariatrisch team van het Spaarne Gasthuis

Genomineerd voor de Gezonde Innovatie Award

Wij hebben het succesvolle IJslandse preventiemodel vertaald naar een community-gebaseerd verbeterde leefstijl en leefomgeving door een lokale burgerraad rond een school uit te nodigen samen met stakeholders zoals winkels, snoep en snackaanbieders, fastfoodzaken, sportscholen, groentewinkels, beleidsambtenaren en onder wetenschappelijke begeleiding te brainstormen over lokale verbeteringen voor een gezonde leefomgeving met een jaarlijkse cyclus van 4 stappen: monitoring, terugkoppeling, beleidsvorming en uitvoering. De methode is evidence based effectief gebleken.

Plan: gemeenschapsaanpak van overgewicht en obesitas

Methode:
  1. wetenschappelijk evidence based
  2. lokaal (buurt/wijk rond school)
  3. herhalend en lange termij
Steun ons en stem! Methode Voorstel

Meer weten over...

Wie wij zijn
De Nederlandse Obesitasstichting wil dat er minder mensen lijden en overlijden aan de gevolgen van overgewicht en obesitas. Obesitas moet worden voorkomen, moeten we beter kunnen behandelen en willen we uiteindelijk kunnen genezen.
De cijfers
In Nederland stijgt het aantal mensen met overgewicht nog steeds snel. Inmiddels is meer dan de helft van de volwassenen te zwaar. Dit neemt toe met de leeftijd, ouderen zijn vaak zwaarder dan jong volwassenen. Van de volwassenen heeft 35% matig overgewicht (BMI >25 kg/m2) en 15% ernstig overgewicht (BMI >30kg/m2). Mannen hebben vaker overgewicht dan vrouwen, vrouwen hebben vaker obesitas dan mannen.
Oorzaken van obesitas
Er zijn vele verschillende (mede) veroorzakers van overgewicht en obesitas aan te wijzen. Zo zijn er genetische (erfelijke aanleg), ontwikkelings-, gedrags- en omgevingsfactoren die een rol spelen. Daarbij kan onder andere medicijngebruik, stofwisselingsziekten, spierziekten, ziekte van Cushing, slaapgebrek, stress en vele andere factoren invloed hebben op het gewicht.
Waarom
De Nederlandse Obesitasstichting maakt wetenschappelijk onderzoek mogelijk om zo de volksgezondheid te verbeteren en de maatschappelijke en economische gevolgen van overgewicht en obesitas te beperken.

Veelgestelde vragen

Wat is obesitas?
Van overgewicht en obesitas is sprake wanneer een overmatige hoeveelheid vet zich opstapelt in het lichaam. Of er sprake is van overgewicht of obesitas kan bepaald worden door de Body Mass Index (BMI) te berekenen.
Wat voor invloed heeft obesitas op mijn gezondheid?
Mensen met overgewicht en obesitas zijn vaker ziek, hebben een grotere kans om arbeidsongeschikt te worden, hebben vaker psychische problemen en ervaren een mindere kwaliteit van leven dan mensen zonder overgewicht. Een steeds groter deel van de totale ziektelast in Nederland wordt veroorzaakt door overgewicht en de gevolgen hiervan.
Vergoedt mijn verzekering behandelingen voor obesitas?
Vanaf 2019 wordt de gecombineerde leefstijlinterventie door alle verzekeraars vergoed uit het basispakket. Dit houdt in dat een team van voedings- en bewegingsdeskundigen gaan helpen bij de aanpak van het overgewicht en de bijkomende gezondheidsrisico’s. Zij helpen je dus af te vallen en je gedrag blijvend te veranderen. Er zijn drie programma’s als bewezen effectief bestempeld door het RIVM Centrum Gezond Leven.
Maakt het soort eten, bijvoorbeeld het soort suiker of bewerkt/onbewerkt voedsel, nog verschil in het wel of niet ontstaan van overgewicht?
Hier wordt dus al langdurig over gesproken en onderzoek naar gedaan. Feit is dat in de afgelopen tientallen jaren de manier van eten flink is veranderd en dat het aantal mensen met overgewicht en obesitas flink is toegenomen. Recente onderzoeken laten zien dat het nuttigen van bewerkt voedsel en gesuikerde of gezoete dranken de energiehuishouding aanpast, onafhankelijk van de calorie-inname.
Wat zijn behandelingen van obesitas?
Een simpele behandeling van obesitas is er helaas niet. Verandering van voeding, meer bewegen, maagoperaties en soms medicijnen worden ingezet om het gewicht te doen afnemen. Op al deze gebieden wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan om de behandeling effectiever te maken.
Hoe zit het met spieren en obesitas?
Niet alleen een toename van vetmassa kan het BMI doen toenemen, ook een grote hoeveelheid spiermassa kan bijvoorbeeld het BMI verhogen, zoals bij bodybuilders. Dan is er geen sprake van obesitas.